Corona: Aangepaste regels per 15 oktober

Belangrijk bericht voor alle leden!!

 

Maar helaas ook  weer

Aangepaste regels per 15 oktober

 

Het kabinet treft opnieuw landelijke maatregelen in de strijd tegen het coronavirus. Helaas weer bijna terug naar af. Conclusie is dat wedstrijden, in welke vorm dan ook, niet meer zijn toegestaan. Dit geldt dus niet alleen voor de (externe) competitie en toernooien maar ook voor de interne clubcompetities. En ook voor alle leeftijdscategorieën (dus ook de jeugd onder de 18 jaar). De maatregelen gelden tenminste voor de komende 4 weken. 

Gelukkig is tennissen nog steeds toegestaan, maar dus wel beperkt tot vrijspelen. Zowel single als dubbel waarbij nadrukkelijk toegevoegd dat ook tijdens het dubbelen de 1.5 meter moet worden gehandhaafd.

De algemene ‘1.5 meter afstand’ regel en de hygiëneregels blijven ongewijzigd van toepassing en, ten overvloede, de verantwoordelijkheid voor het volgen van de regels (als ook de aansprakelijkheid in geval van controle) ligt bij iedereen zelf!

Samenvattend:

  • Vrijspelen blijft toegestaan!;
  • Tennislessen blijven ook toegestaan, voor senioren beperkt tot 4 spelers (exclusief trainer per baan);
  • Resterende deel districtscompetitie is door de KNLTB opgeschort;
  • Alle interne competities (zoals de dinsdag- en donderdagavond) en wedstrijden worden opgeschort;
  • Ongewijzigd geldt dat je kort voor aanvang van het vrijspelen het park op gaat & na het spelen zo snel mogelijk weer verlaat (nazitten is dus niet toegestaan);
  • Toeschouwers op het park zijn niet toegestaan;
  • De kleedkamers, de kantine en het terras zijn gesloten. Toiletten zijn alleen geopend voor noodgevallen.
  • Verkleden op het park is niet toegestaan.

 

Let op elkaar, blijf gezond!

 

Namens het Bestuur TV de Berk

Arjan de Wit

UPDATE: Dinsdag Koppelcompetitie

De eerste ronde is dinsdagavond 29 september gespeeld en misschien is het sommigen op gevallen maar er zijn aan de B-poule nog 2 koppels toegevoegd.

Vanaf 20 oktober is de indeling enigszins aangepast om deze 2 koppels ook mee te laten spelen in deze poule.

De nieuwe indeling en de schema’s zijn hier te raadplegen.

Donderdagavond indeling

Beste tennissende Berkers,

De donderdagavond indeling is weer gemaakt en kunt u hier inzien.

Deze zal starten op donderdag 17 september.

De dinsdag er voor hebben we nog een racketavond.

Dit is voor geschikt voor iedere speelsterkte.

We maken een indeling om 19.00 uur en om 20.00 uur.

Graag uiterlijk de avond er voor aanmelden bij de TC.

Veel tennisplezier!

Technische Commissie,

Sander, Mary, Tom en Rixt

Mededelingen van de Technische Commissie augustus 2020

De vakantie zit er voor de meeste mensen weer bijna op, van de RIVM mogen we weer tennissen dus de TC gaat diverse activiteiten weer oppakken, rekening houdend met de regels die door de overheid en de KNLTB  zijn opgesteld.

Dinsdag Koppelcompetitie (gehele jaar)

Eens in de twee weken een uur tennissen met je maatje, tegen andere koppels uit dezelfde poule. Na 6 speelronden promoveert nummer één. De laatst geëindigde degradeert. Hierna start de volgende ronde.

Alvast voor in de agenda de begin- en einddata van de diverse perioden:

Periode 1              7 januari                t/m 31 maart, deze ronde hebben we helaas niet kunnen afronden.

Periode 2              7 april                    t/m 30 juni, deze ronde hebben we helemaal niet gespeeld

Periode 3              29 september      t/m 22 december, indeling wordt gemaakt op basis van de indeling in Periode 1             

Mocht je je (alleen of met partner) op willen geven, stuur dan een email naar tc@tvdeberk.nl

Afmelden voor de koppelcompetitie kan ook via de email van de tc. Graag aan- of afmelden voor zaterdag 19 september.

Dinsdagavond 8 en 15 september, racketavond

Om weer een beetje op te starten, na Berkenslag, organiseren we 2 keer op dinsdagavond een racketavond i.p.v. de koppelcompetitie. Met deze avonden kun je voor je zelf testen of je al weer wat wedstrijden wilt tennissen en op het park wilt zijn met het aanhouden van de regels die door het RIVM en KNLTB zijn opgelegd.

We organiseren om 19.00 en 20.00 uur een ronde om te spelen.

Uiterlijk de avond van 7 september of 14 september opgeven hoe laat je wilt tennissen op respectievelijk 8 en 15 september. Ons email adres is tc@tvdeberk.nl.

Donderdagavond competitie (gehele jaar)

Eens in de twee weken een uur tennissen waarbij je elke keer met een andere medespeler speelt uit dezelfde poule, tegen twee tegenstander ook uit dezelfde poule. Vanaf heden wordt de inschrijving zonder tegenbericht verlengt voor de volgende ronde. Doe je nog niet mee maar lijkt het je wel leuk, geef je dan op door een mail te sturen naar TC@tvdeberk.nl of middels het inschrijfformulier. Graag uiterlijk dinsdag 8 september aan- of afmelden.

Deze competitie gaat weer starten op donderdag 17 september.

Koggenland Winter competitie

De vertegenwoordigers van de deelnemende verenigingen waren van plan om voor de zomer bij elkaar te komen voor overleg zodat de communicatie eerder op gang zou komen. De Covid-19 heeft hier een stokje voor gestoken, er is tot op heden ook nog geen overleg geweest, verwachting is dan ook dat we het dit tennisseizoen niet gaan oppakken. Vorig seizoen was er te weinig animo voor een competitie, volgend jaar maar weer!

Regio Winter Buiten Competitie KNLTB (november 2019 t/m maart 2020)

Afgelopen winter hebben twee damesteams meegedaan op de zondag met zeer goed resultaat. Het eerste team eindigde in een rechtstreeks duel, met een gelijk aantal punten bovenaan, maar het onderling resultaat gaf de doorslag waardoor De Berk 1, 2e is geworden, de meegenomen bloemen zijn uitgereikt aan de tegenstander.

Bij het tweede damesteam was het lang zeer spannend, uiteindelijk waren ze afhankelijk van een nog in te halen wedstrijd en zijn ze 1e geworden, bij aanvang van de Coronatijd dus de bloemen moeten nog uitgereikt worden. Gefeliciteerd: Doriene, Carolien, Ria, Astrid en Marijke!  

Opgave voor de nieuwe Regio Winter Buiten Competitie KNLTB (november 2020 t/m maart 2021) kan ook weer, zie voor de mogelijkheden m.b.t. onderdelen en data, de KNLTB website. De twee vaste teams hebben zich al opgegeven, andere teams is nog mogelijk tot 10 september. Opgave van teams graag via mary.koot@ziggo.nl met namen van de spelers, dag en onderdeel.

Clubkampioenschappen Dubbel (20 t/m 27 september)

Speel met een zelf gekozen partner wedstrijden tegen je clubgenoten met als doel clubkampioen te worden in jouw sterkte!

Deze week zal de inschrijving geopend worden, en zal de link via onze website te vinden zijn.

Voorjaar/ Najaars Competitie KNLTB 2020

Door Corona is de hele voorjaarscompetitie niet doorgegaan, de bond heeft alles omgezet naar een najaarscompetitie, van de 7 voorjaarsteams, hebben 5 teams aangegeven dat ze deze ook willen gaan spelen in het najaar, met 1 nieuw team erbij. Vanaf dinsdag 8 september wordt er dus weer competitie gespeeld, 1 damesteam op de dinsdag (in de ochtend), 3 damesteams en 1 herenteam op de vrijdagavond en 1 mixteam op de zaterdag (2 herenteams hebben dus geen gebruik gemaakt van de omzetting). De indeling met aanvangstijden staan inmiddels op de KNLTB site, de captains zijn per mail geïnformeerd.

Op  vrijdagavond 11, 18, 25 september en op 2, 9, 16 en 23 oktober kan er NIET vrijgespeeld worden i.v.m. competitie! Op de zaterdagmiddagen en zondagochtenden (jeugd) van dezelfde weken, beperkt.

De Technische Commissie

Sander Stolk, Mary Koot, Rixt Adema, Tom Boterman.

Voor in de agenda én aan de wand:

 

Activiteiten TV de Berk Senioren:

Wanneer:

Regio Winter Buiten Competitie KNLTB

 

Winter 2020-2021: november t/m maart

Clubkampioenschappen Enkel

 

9 t/m 15 maart

Clubkampioenschappen Mixdubbel

 

15 t/m 22 maart

Najaars Competitie KNLTB

 

8 sept t/m 23 oktober

Invitatie toernooi

 

13 juni

Berkenslag

 

29 augustus  t/m 6 september

Clubkampioenschappen Dubbel

 

20 t/m 27 september

Bock en Geiten toernooi

7 november

 

 

Contributie 2020, 3e en laatste termijn

Beste Leden,

Het incasseren van de derde en laatste termijn van de contributie voor het jaar 2020 zal 26 juni 2020 plaats vinden.

U hoeft verder geen actie te ondernemen, het bedrag van EUR 38,75 voor senioren en EUR 35,00 voor junioren zal door middel van automatische incasso afgeschreven worden. Dit bericht is ter kennisgeving.

Met vriendelijke groet,

Pieter Langenberg