(Voorjaars) competitie 2024

De najaarscompetitie is net afgerond met een kampioenschap voor dames 1 van de vrijdagavond, gefeliciteerd dames! En de wintercompetitie gaat starten op zondag 13 november met 1 damesteam en 1 mix team op de vrijdagavond. De teams spelen niet iedere week en omdat het steeds om 1 team gaat, zijn er altijd banen beschikbaar voor recreanten.

Echter de voorbereidingen voor de voorjaarscompetitie zijn alweer van start gegaan bij de KNLTB, dit is de grootste competitie van de bond. De teams die mee willen spelen moet ik voor 14 januari 2024 opgeven, dus ik ben er vroeg bij dit jaar! Er zijn veel mogelijkheden van speeldagen en samenstellingen, zie de bijlagen.

Er zijn echter weer enkele ontwikkelingen vanuit de KNLTB, het aanbod is flink aangepast, redenen hiervoor heb ik echter nergens kunnen vinden. Op de vrijdagavond wordt wederom om de week gespeeld dus de ene week DD en HD, de week erna de Mix- competitie.

Goed nieuws is er ook, de DD competitie op de dinsdag en donderdag zijn weer terug!

Speeldata

De voorjaarscompetitie start begin april en loopt tot half juni. Let erop dat er ook competitie is gedurende de meivakantie. De KNLTB gaat weer indelen op speelsterkte en op behaalde resultaten, ik kan degradatie of promotie aanvragen, natuurlijk wel met onderbouwing. Teams die hiervoor in aanmerking willen komen, moeten dit even aangeven in een mailbericht.

Kosten: afdracht per team aan de KNLTB zijn nog niet bekend (in 2023 was dit 45 euro per team), daarnaast zijn er nog kosten voor de ballen, deze zijn afhankelijk van het aantal keren dat een team thuis speelt.

Klik hier voor alle speeldata.

Klik hier voor alle speelsoorten/ aanbod categorieën.

Heb je interesse?

Geef je als team op voor 10 januari, door een mail te sturen naar: mary.koot@ziggo.nl met de volgende gegevens: minimaal 4 namen van spelers en de naam van de aanvoerder met 06 nummer, speeldag en soort.

Namens de TC

Mary Koot