Afhangsysteem

Spelers en/of gasten schuiven het geldige ledenpas in de klemmen in het afschrijfbord in de hal bij de klok met het nummer van de baan.
ZONDER LEDENPAS OF GASTENKAART HEEFT U GEEN SPEELRECHT.

De speeltijd gaat in zodra de klok op de juiste tijd is gezet.
Voor enkelspel geldt: na 30 minuten kan u worden afgehangen, indien andere leden op uw baan willen spelen.
Voor dubbelspel geldt: na 45 minuten kan u worden afgehangen, indien andere leden op uw baan willen spelen.

Gedurende uw speeltijd dient de ledenpas of gastenkaart bij de klok op het bord te blijven hangen. Langer doorspelen is alleen toegestaan, indien de bezetting van de banen dit toe laat. Uw ledenpas of gastenkaart dient met de oorspronkelijke aanvangstijd op het bord te blijven hangen. Bij volledige bezetting van de banen dient de baan met de vroegste aanvangstijd het eerst te worden afgehangen.

Indien u eerder die dag van een baan gebruik heeft gemaakt door een wedstrijd of training, heeft u geen speelrecht meer vanaf 18.00 uur, tenzij er een baan vrij is.
Op woensdagmiddag zijn de banen met voorrang gereserveerd voor jeugdleden. Voor alle dagen geldt, na 19.00 uur mogen jeugdleden geen seniorleden afhangen.

Houdt u er rekening mee, dat om 23.00 uur de lichten automatisch uit gaan.

Na gebruik altijd banen vegen.