Baanreglement

Tennisvereniging TV De Berk hanteert het volgende baanreglement.

Toegang
Toegang tot de banen hebben de leden, die in het bezit zijn van een geldig KNLTB ledenpas.
Alleen leden die hun contributie betaald hebben, ontvangen een KNLTB ledenpas.

Gasten
Alle leden hebben de mogelijkheid om met gasten spelen.
Hiervoor dient het lid een gastenkaart te kopen. De gastenkaart kost € 4,00 per gast.

Gedrag
Tijdens het baangebruik is tenniskleding en tennisschoeisel verplicht.
Fietsen, brommers of dergelijke worden gestald in de daarvoor bestemde plaats.
Ouders of grootouders worden verplicht toezicht te houden op hun kinderen of kleinkinderen.
Zij dienen ervoor te zorgen dat er geen overlast plaatsvindt. Niet tennis spelende kinderen mogen niet op de banen. Er zijn daarvoor speciale speelplekken, w.o. de minibaan.
Meegebrachte honden dienen aan de lijn gehouden worden en hebben zeker geen toegang tot de kantine. Men ziet erop toe, dat door de dieren geen overlast wordt bezorgd.
Het bestuur neemt geen verantwoordelijkheid voor verloren of ontvreemde eigendommen van spelers/speelsters en gasten of bezoekers.
Indien nodig kan de baanverlichting worden ontstoken, deze gaat automatisch om 23.00 uur weer uit. Wanneer u eerder de baan verlaat, schakel dan baanverlichting uit.
Gebruik alleen licht op de te bespelen baan. Indien NIET strikt noodzakelijk maak dan GEEN gebruik van de verlichting.
Het bestuur van de tennisvereniging De Berk heeft het recht een ieder die zich NIET houdt aan dit Reglement van het complex te doen verwijderen. Er wordt verwacht dat men de spelregels van de vereniging kent en deze naleeft.