Tennis en het Coronavirus; update 22 Maart

Belangrijk bericht voor alle leden!!

Een week geleden hebben wij, in lijn met de adviezen van de Nederlandse regering als ook de KNLTB, helaas moeten besluiten ons park volledig te sluiten. In de afgelopen dagen is er geconstateerd dat er incidenteel toch gespeeld wordt door mensen. Los van het feit dat we best begrijpen dat iedereen de behoefte heeft om met het mooie weer van de afgelopen dagen te gaan tennissen, is dit onwenselijk en simpel gezegd niet toegestaan. Om iedere twijfel weg te nemen zal er een extra hangslot aan de poort worden bevestigd als ook een bord waarop (nogmaals) de sluiting in verband met Corona staat vermeld.

Als bestuur vragen wij iedereen nogmaals de genomen maatregelen te respecteren en op te volgen.

Namens het Bestuur van TV de Berk

Arjan de Wit

Contributie 2020, 2e termijn

Beste Leden,

Het incasseren van de tweede termijn van de contributie voor het jaar 2020 zal 25 maart 2020 plaats vinden, deze termijn betreft de senior leden.

U hoeft verder geen actie te ondernemen, het bedrag van EUR 38,75 zal door middel van automatische incasso afgeschreven worden. Dit bericht is ter kennisgeving.

Met vriendelijke groet,

Pieter Langenberg

Tennis en het Coronavirus; update 15 Maart

Zojuist heeft de Nederlandse regering nieuwe maatregelen genomen in het belang van de volksgezondheid en om de verder impact van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. De KNLTB volgt de aanvullende adviezen en de richtlijnen die gistermiddag zijn afgegeven.

Dit betekent dat alle tennisverenigingen alle activiteiten dienen te staken en alle tennisparken en clubhuizen te sluiten. Hieronder vallen ook trainingen en vrij tennissen. De sluiting geldt vooralsnog tot 6 april 2020.

Dit  geldt derhalve ook voor TV de Berk. Als bestuur van TV de Berk hebben wij daarom besloten dat per direct het park volledig wordt gesloten tot 6 april.

We vertrouwen erop dat iedereen dit besluit zal respecteren, hoe vervelend dan ook en met ingang van heden geen gebruik meer zal maken van de tennisbanen.

Ditzelfde geldt vanzelfsprekend ook voor de tennislessen. Met ingang van heden worden alle lessen gestaakt. Vanaf morgen zal de tennisschool All-in contact opnemen met de personen die les hebben en verdere details afstemmen.  

Als bestuur zullen wij de ontwikkelingen nauwgezet blijven volgen en in geval van aanvullende maatregelen en/of wijzigingen in hetgeen nu voorgeschreven u hieromtrent nader informeren.

Namens het Bestuur van TV de Berk

Arjan de Wit

Spoedbericht ivm Corona

Belangrijk bericht voor alle leden!!

Tennis en het Coronavirus

Gistermiddag heeft de Nederlandse regering nieuwe maatregelen genomen in het belang van de volksgezondheid en om de verder impact van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. De KNLTB volgt het advies en de richtlijnen die gistermiddag zijn afgegeven.

Dit betekent dat zij adviseren alle sportevenementen waaronder de competitiewedstrijden en toernooien af te gelasten. Deze maatregelen gelden t/m 31 maart in heel Nederland.

Het kabinet heeft ook voor heel Nederland opgeroepen sociale contacten in het algemeen sterk te verminderen. Deze oproep wordt ook ondersteund door de KNLTB.

Dit betekent dat geadviseerd wordt om alle andere clubbijeenkomsten zoals overleggen, vergaderingen, vieringen en werkgroep bijeenkomsten ook af te gelasten. Dit geldt niet voor trainingen en vrij tennissen. Dit mag vooralsnog doorgaan.


Het bovenstaande beschouwend hebben wij als bestuur van TV de Berk besloten dat alle evenementen op de vereniging vanaf heden t/m 31 maart 2020 zijn geannuleerd. Tevens zal de kantine tot deze datum gesloten zijn.

De trainingen van All-in blijven vooralsnog doorgaan en ook vrij tennissen op de club is nog steeds mogelijk.

Concreet betekent dit dat de onderstaande evenementen niet doorgaan of worden onderbroken:

 • Clubkampioenschappen
 • Late mannen toernooi
 • Donderdagavond competitie (speeldag 5 – 26 maart)
 • Dinsdagavond koppelcompetitie (speeldag 24 & 31 maart)
 • Rode en Oranje competitie Jeugd (speeldagen 22 en/of 29 maart)
 • Alle vergaderingen van bestuur en commissies / werkgroepen.

Daarnaast willen we iedereen dringend meegeven dat indien u een van de symptomen heeft zoals verkoudheid, keelpijn, verhoging en/of koorts en/of binnen de risicogroep valt contact met andere mensen te vermijden en derhalve ook niet naar de tennisbaan te gaan.

Als bestuur zullen wij de ontwikkelingen nauwgezet volgen en in geval van aanvullende maatregelen en/of wijzigingen in hetgeen nu voorgeschreven u hieromtrent nader informeren.

Namens het Bestuur van TV de Berk

Arjan de Wit

 

Gezocht een nieuwe penningmeester

 

Helaas heeft Pieter Langenberg onlangs aangekondigd zijn werkzaamheden als penningmeester van TV de Berk te willen neerleggen. En om het nog erger te maken heeft Pieter ook besloten (tijdelijk gaan wij vanuit) te stoppen met tennis..

Voor dit laatste is geen vervanging mogelijk, voor het eerste wel. Pieter heeft er de afgelopen jaren voor gezorgd dat we er financieel goed voorstaan en tevens onze zaken ‘op orde’ zijn. Wij zijn Pieter dankbaar voor wat hij heeft gedaan voor de club en vinden het jammer dat hij heeft besloten te stoppen. Tegelijkertijd kunnen we niet anders dan dit besluit te accepteren.

We zijn derhalve naarstig op zoek naar een opvolger! Ben jij die opvolger of ken jij die opvolger, laat het ons weten!

Wat ‘doet’ de penningmeester zoal?

 • Verzorgen van de administratie van de inkomsten en uitgaven
 • Het incasseren van de contributie
 • Versturen van de overige rekeningen (bijvoorbeeld de sponsoren)
 • Doen van betalingen namens de vereniging
 • Samen met het bestuur opstellen van het financiële jaarverslag voor de algemene ledenvergadering in het voorjaar
 • Deelnemen aan de periodieke bestuursvergadering

Heb je belangstelling of wil je een verdere toelichting. Schroom niet en neem contact op met Arjan de Wit (Voorzitter) of Menno Geertsma (Secretaris)

Alvast bedankt!

Groet,

Arjan de Wit

Voorzitter TV de Berk

Rookvrije generatie

Beste leden van TV de Berk.

Zoals vorig jaar al werd aangekondigd, vanaf 1-1-2020 richt TV de Berk zich nog meer op gezondheid. We geven kinderen het goede voorbeeld als zij bij ons sporten. Dit betekent dat we ons sportterrein en kantine rookvrij maken.

Waarom op weg naar rookvrij?

Zien roken, doet roken. Als kinderen anderen zien roken lijkt dat normaal en misschien zelfs aantrekkelijk. Zeker als zij mensen zien roken naar wie zij opkijken zoals andere sporters, trainers en ouders. Daarnaast is meeroken zowel binnen als buiten schadelijk, met name voor kinderen. Ook in de buitenlucht kunnen kinderen in aanraking komen met tabaksrook. Door een rookvrij sportterrein voorkomen we dit.

Kijk op www.rookvrijegeneratie.nl/sport voor meer informatie.

Wat verandert er?

Vanaf 1-1-2020  zijn wij rookvrij. Iedereen is en blijft welkom op onze vereniging, ook rokers! We vragen rokers om buiten het zicht van kinderen en buiten het terrein te roken. De entree en plekken binnen ons sportterrein, zoals langs de lijn en het terras zijn rookvrij. Dit is even wennen. Help elkaar dan ook er aan te denken dat we als TV de Berk onze jeugd willen beschermen en hen een gezond voorbeeld willen geven! 

Rookvrije Generatie

De beweging ‘op weg naar een Rookvrije Generatie’ werkt toe naar een samenleving waarin we opgroeiende kinderen beschermen tegen tabaksrook en de verleiding om te gaan roken. Iedere week raken honderden kinderen in ons land verslaafd aan roken. Ieder kind is er één teveel.  We streven ernaar dat kinderen niet meer in de verleiding komen om te gaan roken. Daarvoor is het nodig dat we samen het goede voorbeeld geven en de omgevingen waar kinderen veel komen rookvrij maken. De sportomgeving is een belangrijke omgeving in het leven van opgroeiende kinderen. Daarom draagt een rookvrij sportterrein bij aan het realiseren van de Rookvrije Generatie.

We hopen dat je, net als TV de Berk je sterk maakt voor een gezonde omgeving voor onze jeugdspelers en jonge bezoekers. Help ons mee om mensen aan te spreken en herinner ze aan het nieuwe beleid.

Met vriendelijke groet,

Bestuur TV de Berk