Dinsdagkoppelcompetitie

Wegens de sneeuwval van de afgelopen dagen is het park nog gesloten en zal er vanavond GEEN dinsdagkoppelcompetitie gespeeld kunnen worden.

Let op: we gaan deze complete competitie ronde (zelfde tijden en tegenstanders) inhalen op dinsdag 19 december. Mocht je dan niet kunnen, overleg dan even met de tegenstanders voor een andere dag. Echter woensdag 20 december worden de lijsten uit de kantine opgehaald en gaan we de nieuwe indeling maken. Staat er dan nog geen stand bij de wedstrijd zullen er voor de desbetreffende partij geen punten worden meegeteld.

De TC

Onderhoudsdag

Op zaterdag 10 maart 2018 staat onze onderhoudsdag weer gepland.

Mochten de weersomstandigheden die dag zeer slecht zijn dan wordt het verschoven naar 17 maart.

Kantinecommissie

De kantinecommissie krijgt weer vorm!!

De oproep in oktober heeft effect gehad! In totaal 11 leden hebben zich gemeld om samen met Angela en Carolien de nieuwe kantinecommissie te gaan formeren.

Diverse leden van onze vereniging hebben zich gemeld voor de verschillende rollen, die in de oproep vermeld stonden. Reeds nu is duidelijk, dat Angela de rol van voorzitter van de commissie op zich neemt. Over de verdere invulling van de kantinecommissie volgt, op korte termijn, meer informatie.

Als bestuur willen wij dit moment tevens gebruiken om de regels voor de kantine-, schoonmaak en overige diensten duidelijk vast te stellen. Doel is enerzijds om de bestaande, geldende regels weer eens helder op het netvlies te zetten van alle leden. En anderzijds de noodzaak om sommige afspraken uit het verleden te heroverwegen. We hebben simpelweg een (te) beperkt aantal leden om diensten te draaien. In overleg met de kantine commissie heeft het bestuur besloten de volgende regels voor wat betreft de kantine -, schoonmaak en overige diensten met ingang van 1 januari 2018 te gaan hanteren:
.
• Ieder seniorlid, die geen lid is van een commissie, draait 1 schoonmaak- en 2 kantinediensten per kalenderjaar
• Meedoen aan de jaarlijkse onderhoudsdag staat gelijk aan 1 dienst.
• De verplichting om diensten te doen, geldt direct na start lidmaatschap
• Bij start van het lidmaatschap gedurende een kalenderjaar (nadat de diensten reeds zijn gepland) worden leden geplaatst op een reservelijst. Inzet vindt plaats naar behoefte.
• Leeftijdsgrens voor het verplicht draaien van diensten wordt verhoogt naar 75 jaar. Daarna geldt dat het draaien van diensten op vrijwillige basis geschiedt.
• Commissieleden draaien 1 kantinedienst per jaar.
• Afkopen van diensten blijft mogelijk, echter tegen een tarief van € 40,– per dienst (voor 3 diensten in totaal € 120,00 per kalenderjaar).
• Wanneer een dienst niet ingevuld (lees: iemand niet komt opdagen bij de afgesproken dienst), bedraagt de boete € 50,– per dienst. Dit bedrag wordt direct na het incident door de vereniging in rekening gebracht bij het betreffende lid.

Voor de indeling van de diensten gaan we gebruik maken van de KNLTB dienstenplanner. Dit maakt dat het selecteren van diensten (zo is de bedoeling) thuis vanachter het beeldscherm kan worden gedaan. Tevens onderzoeken we mogelijkheden om via SMS (of soortgelijk) een herinnering te versturen naar leden kort voor de start van de dienst.

De technische mogelijkheden van een overgang naar een nieuw kassasysteem als ook een nieuw toegangssysteem voor de kantine worden nog nader in kaart gebracht. We hebben goede hoop dit in de loop van 2018 te kunnen gaan invoeren. Tot op dit moment blijft het sleuteladres ongewijzigd (met dank aan Guda en Peter).

Wij zijn vol vertrouwen dat de kantinecommissie, mede met de bovenvermelde afspraken, weer gesteld staat voor de toekomst.

Bestuur TV de Berk

Actie Multimate

Onze tennisvereniging is uitgekozen om mee te doen aan de actie “Multimate helpt”. Wij hebben ons ook daarvoor aangemeld begeleid door wat foto’s over de wat kale verfplekken op ons kantine gebouw. Het gaat op dezelfde manier als de Deen muntjes actie.
Tot en met 31 december 2017 ontvang je bij Multimate bij iedere 20 Euro een hulpmunt van 1 euro voor jouw lokale doel en een kortingsmunt van 1 euro voor jezelf, te besteden bij een volgend bezoek.
Gaan we volgend jaar weer schilderen dan kunnen we de kosten van de verf drukken door deze te halen bij deze bouwmarkt. Blijft het hele jaar 2018 geldig.
Er staat een muntkoker in de hal van de Multimate voor TV Apollo, Het Gilde, Toneelver. Nieuw Leven en voor TV de Berk.
In onze eigen kantine staat op de bar ook een glazen pot waar de munten in gedeponeerd kunnen worden.

Pieter Langenberg.

Donderdag Dubbel Competitie

Vanaf donderdag 26 oktober gaan we weer van start met de donderdag dubbel competitie.
Bekijk hier de schema’s/indeling.
LET OP: Voor de herendubbel zijn we nog op zoek naar 1 persoon die deze ronde mee zou willen spelen.
Doe je nog niet mee maar lijkt het je wel leuk, meld je dan zo snel mogelijk aan via de TC

Koggenland Winter Competitie

Koggenland Winter Competitie 2017-2018

TC Westerkogge, TV De Berk, TV Obdam en TC Ursem gaan na het succes van vorig jaar in de wintermaanden weer, eens per maand op zondag, gezamenlijk de Koggenland Winter Competitie organiseren, dit keer hopelijk ook met de verenigingen TV Apollo en TV St George!
Dit winterevenement is een mini competitie waarbij gelijkwaardige teams van de verschillende verenigingen tegen elkaar strijden om een wisselbokaal.
De teams moeten bestaan uit 4 personen, twee heren en twee dames, van ongeveer gelijke speelsterkte.
De teams spelen vier zondagen tegen elkaar; op ieder park een keer.
Er worden per team 1 heren- en 1 damesdubbel en twee mixpartijen van elk 45 minuten gespeeld. Er wordt gewoon doorgeteld. Mocht het zo zijn dat er in jouw speelsterkte te weinig teams zijn, dan kan het zijn dat je een keer uit en een keer thuis speelt tegen het zelfde team.
Tijdens de pauze tussen de twee wedstrijden krijgt iedereen een kop koffie / thee met iets lekkers. Hiervoor vragen we € 8,00 per persoon voor alle wedstrijden (dus € 2,00 per wedstrijddag).
Gespeeld wordt op 26 november 2017, 17 december 2017, 21 januari 2018 en 18 februari 2018
Dit zijn vaste speeldata. Als er door weersomstandigheden niet kan worden gespeeld zal het NIET ingehaald worden.

Je kunt je opgeven per team (dit heeft de voorkeur) of individueel, dan kijken wij of we een team kunnen samenstellen.

Opgeven kan voor TV De Berk bij Niels Entius
of het bijgevoegde formulier in de brievenbus in de tenniskantine deponeren.

Inschrijven kan tot uiterlijk 13 november 2017.