Commissies

Technische commissie email
Voorzitter: Sander Stolk Rixt Adema Tom Boterman Mary Koot
Judith Knijn
Jeugd commissie email
Voorzitter: Ester Klaij Bente Schuijtemaker Barry Meissen
Kantine commissie email
Voorzitter: Angela Slisser
Planning: Marjo de Jong Cathy van Hoorn
Inkoop: George Feld Maarten Laan
Schoonmaak: Blanca Putman Ada Ruyter Marijke Knol
Tamara Rondeel Joke van der Wel Marianne van de Velde
Brit Willemse
Park commissie
Voorzitter: Martin Buijs Siem Loos Rob Slisser Jaap Langeberg
Gerard Braas Aad Schuijtemaker Simon Linnekamp
Berkenslag commissie
Wedstrijdleider: Angela Slisser Chantal Dubois Marijke Knol
Jorrit van Trigt Doriene van Steen
Redactie commissie email
Voorzitter: Rob van Zijll
PR (advertenties-borden etc) email
Doriene van Steen