Tennis lessen

De tennislessen bij TV De Berk worden verzorgd door Tennisschool ALL-IN.

Het zomerseizoen loopt van 1 april tot en met 30 september en het winterseizoen van 1 oktober tot en met 31 maart. De vaste lesdagen zijn maandag en donderdag. Bij veel aanmeldingen ook eventueel op een andere dag.

Voor meer informatie en/of aanmelden kunt u contact opnemen met Tennisschool ALL-IN.

Telefoonnummer is 0229-260771 en e-mailadres is info@tennisschoolall-in.nl

Zij helpen u graag verder!
Omdat wij het als club belangrijk vinden, dat jeugdleden goed leren tennissen, wordt er door de club een subsidie verstrekt van € 40,00 op het door het jeugdlid verschuldigde lesgeld aan de tennisschool All In, per lesperiode van een halfjaar. Als een jeugdlid het gehele jaar les heeft, bedraagt de subsidie dus € 80,00. Het jeugdlid is het lesgeld, waarop het subsidiebedrag door All In reeds in mindering is gebracht, rechtstreeks verschuldigd aan All In.