Bestuur

Voorzitter Arjan de Wit email
 Secretaris  Menno Geertsma  email
 Penningmeester  Pieter Langenberg  email
 Vz technische commissie  Sander Stolk  email
 Vz jeugdcommissie  Ester Klaij  email
Vz parkcommissie Martin Buijs
Vz kantinecommissie Angela Slisser email
Trainingscoördinatie Tennisschool LAAN +31618906639 email
Ledenadministratie Menno Geertsma email
Bankrelatie
Rabobank Hoorn IBAN-nummer NL16RABO01614.02.917
Website Ron Wiersma email