Contributie en Lidmaatschap

Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december, kosten hiervan zijn:
• Contributie senior lidmaatschap € 97,50 [u bent senior in het jaar, dat u 18 wordt]
• Contributie junior lidmaatschap € 55,00

De betaling van de contributie vindt plaats, in 3 termijnen, per automatische incasso.
Incasso vindt plaats, volgens onderstaand schema:

1e termijn eind november, voorgaand contributiejaar
2e termijn eind februari
3e termijn eind mei
Senior Incassotermijnen: november € 20,–
februari € 38,75
mei € 38,75
Junior Incassotermijnen: november € 20,–
mei € 35,–

Bijzonderheden:
Wanneer u in de loop van het jaar lid word, wordt de contributie naar rato in rekening gebracht.

Indien er uit één gezin meer dan twee juniorleden afkomstig zijn, wordt voor de volgende juniorleden, per kind € 25,00 minder contributie gevraagd.
(dus voor het 3e en volgende kind(eren) geen € 55,00 , maar € 30,00 per kind).
Indien U in aanmerking komt voor bovenstaande regeling dient U dit zelf aan te geven bij de ledenadministratie.