Contact

Tennisvereniging de Berk
Slagterslaan 35
1647 CB Berkhout
Telefoon clubgebouw 0229-553093
Secretariaat: Gouwkamp 34, 1647 BP Berkhout
Email:
secretaris@tvdeberk.nl
Rabobank Hoorn rek. nummer NL16RABO01614.02.917
Postgiro: rek. nummer ******
Info lidmaatschap/ Lid worden Mail
Senioren tennis Mail
Jeugd tennis Mail
Clubblad (ook voor copy) Mail
Website Mail
PR zaken Mail
Nieuwsbrief (aanmelden voor de ..) Mail