Diensten info

De tijden van uw diensten kunt u vinden onder het kopje kantine/schoonmaakdiensten.
U dient een kwartier voor aanvang van uw dienst aanwezig te zijn.

Tijdens toernooien en clubkampioenschappen kan de laatste dienst uitlopen. Het is gebruikelijk dat leden die als laatste van de baan komen nog de gelegenheid krijgen om iets te drinken. Gelieve hier rekening mee te houden.

• Ieder seniorlid, die geen lid is van een commissie, draait 1 schoonmaak- en 2 kantinediensten per kalenderjaar. Leden van verdienste mogen op basis van vrijwilligheid een dienst draaien, die zijn dit niet verplicht.
• Meedoen aan de jaarlijkse onderhoudsdag staat gelijk aan 1 dienst.
• De verplichting om diensten te doen, geldt direct na start lidmaatschap.
• Bij start van het lidmaatschap gedurende een kalenderjaar (nadat de diensten reeds zijn gepland) worden leden geplaatst op een reservelijst. Inzet vindt plaats naar behoefte.
• Leeftijdsgrens voor het verplicht draaien van diensten wordt verhoogt naar 75 jaar. Daarna geldt dat het draaien van diensten op vrijwillige basis geschiedt.
• Commissieleden draaien 1 kantinedienst per jaar.
• Afkopen van diensten blijft mogelijk, echter tegen een tarief van € 40,– per dienst (voor 3 diensten in totaal € 120,00 per kalenderjaar).
• Wanneer een dienst niet ingevuld (lees: iemand niet komt opdagen bij de afgesproken dienst), bedraagt de boete € 50,– per dienst. Dit bedrag wordt direct na het incident door de vereniging in rekening gebracht bij het betreffende lid.

Voor de indeling van de diensten gaan we gebruik maken van de KNLTB dienstenplanner. Dit maakt dat het selecteren van diensten (zo is de bedoeling) thuis vanachter het beeldscherm kan worden gedaan. Tevens onderzoeken we mogelijkheden om via SMS (of soortgelijk) een herinnering te versturen naar leden kort voor de start van de dienst.
De technische mogelijkheden van een overgang naar een nieuw kassasysteem als ook een nieuw toegangssysteem voor de kantine worden nog nader in kaart gebracht. We hebben goede hoop dit in de loop van 2018 te kunnen gaan invoeren. Tot op dit moment blijft het sleuteladres ongewijzigd (met dank aan Guda en Peter).

SLEUTEL
Voor kantine- en schoonmaakdiensten kunt u de sleutel ophalen bij:
Guda Kroon, Burg. Beststraat 73 te Berkhout.

ALGEMEEN
In de groene map achter de bar vindt u alle aanwijzingen over de kantinediensten en in de roze map alle info over de schoonmaakdiensten.
Geen kinderen achter de bar.
Elke dienst 2 consumpties gratis.
Bij slecht weer of onvoldoende baanbezetting sluiting naar eigen inzicht.

BIJ AANVANG VAN DE DIENST
Verwarming aanzetten 18 à 20 graden
Afzuigsysteem aanzetten (rode knop onder de kassalade)

NA AFLOOP VAN DE DIENST
De verwarming lager zetten 15 graden
Afzuigsysteem uitzetten
Kantine en keuken netjes achterlaten (afvalbakken legen en vegen)
Bargedeelte met spoelbak en lekbak goed schoonmaken
Ramen en deuren controleren, lichten en radio uitzetten. Ook toiletten en kleedruimtes controleren.
Kas tellen en formulier invullen en geld + sleuteletui bij Guda Kroon in de brievenbus doen. Beslist niet aanbellen!

Kantine en voorraadruimte, hal en poort goed afsluiten.
LET OP!! De deur tussen de keuken en voorraadruimte afsluiten in verband met het alarm. Bij het afsluiten van de kantine wordt het alarm in werking gesteld waardoor gedurende 20 seconden een signaal uit de meterkast hoorbaar is.

De sleutel van de buitendeur 2 keer omdraaien.

Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met één van de kantinecommissie-leden.