Commissies

Technische commissie email
Voorzitter: Niels Entius Rixt Adema Tom Boterman Caroline Geertsma
0229-756465 Judith Knijn
Jeugd commissie email
Voorzitter: Ester Klaij Shirley Stam Bente Schuijtemaker Barry Meissen
0229-551192
Kantine commissie email
Voorzitter: Angela Slisser
Planning: Marjo de Jong Cathy van Hoorn
Inkoop: George Feld Maarten Laan
Schoonmaak: Blanca Putman Ada Ruyter Marijke Knol
Tamara Rondeel Joke van der Wel Marianne van de Velde
Brit Willemse
Park commissie
Voorzitter: Martin Buijs Siem Loos Rob Slisser Jaap Langeberg
0229-210454 Gerard Braas Aad Schuijtemaker Simon Linnekamp
Berkenslag commissie email
Wedstrijdleider: Angela Slisser Chantal Dubois Marijke Knol
Jorrit van Trigt Doriene van Steen
Redactie commissie email
Voorzitter: Rob van Zijll Dorien Erades Dina Braas Anneke Snoek
0229-551761 Wil Sas Bep Knijn Marijke Knol
PR (advertenties-borden etc) email
Doriene van Steen 06-17538710