Vrijdag 7 juni baan onderhoud

Op vrijdag 7 juni kan er overdag niet getennist worden i.v.m. groot baan onderhoud door een externe firma.

Gelieve hier goede nota van te nemen.