Contributie 2023, laatste termijn

Beste Leden,

Het incasseren van de laatste termijn van de contributie zal 31 mei plaats vinden.

U hoeft verder geen actie te ondernemen, het bedrag zal door middel van automatische incasso af worden geschreven. Dit bericht is ter kennisgeving.

Met vriendelijke groet,

Pieter Langenberg

Penningmeester