Contributie 2019, laatste termijn

Beste Leden,

Het incasseren van de contributie, de laatste termijn, EUR 35,00 voor junioren en EUR 38,75 voor senioren zal op 31 mei plaats vinden.

Voor de leden die via de ING bankieren zal het gehele contributie bedrag in 1 maal worden gedebiteerd dit omdat de ING de vorige incasso’s geweigerd heeft.

Voorgaande probleem heeft mij genoodzaakt de wijze van incasseren te wijzigen wat verder voor u weinig zichtbare consequenties heeft. De incassoreferentie die gehanteerd wordt bestaat uit uw KNLTB bondsnummer plus het verenigingsnummer, het is een eis van de bank dat u bekend bent met dit nummer, mocht u hier verder vragen over hebben dan hoor ik dat graag.

U hoeft verder geen actie te ondernemen, het bedrag zal door middel van automatische incasso af geschreven worden. Dit bericht is ter kennisgeving.

Met vriendelijke groet,

Pieter Langenberg

Penningmeester