Inning deel 3 contributie 2018

Betreft innen contributie deel 3 2018

Vrijdag 28 september wordt de contributie geïnd. Als bestuur hebben we besloten te stoppen met het gebruiken van KNLTB Club systeem en weer terug te gaan naar de ‘oude’ werkwijze, de automatische incasso. Voor u als lid geldt dat er geen verder actie benodigd is.

Achterliggende reden is dat het innen van de contributie erg moeizaam verloopt. Veel leden ervaren het als lastig dat voor iedere overschrijving opnieuw een autorisatie moet worden verstrekt (of wel een opdracht met I-deal moet worden gedaan). Daarnaast is duidelijk geworden dat de mail met het verzoek tot het doen van de betaling bij diverse leden in de box ‘ongewenst’ of ‘spam’ terecht komt.

Praktisch is uitgezocht van welke leden de eerste en tweede termijn nog niet of nog niet volledig zijn ontvangen. De nog openstaande bedragen worden nu automatisch meegenomen in een extra incasso voor 29 september aanstaande.

In geval van vragen willen wij u verzoeken deze via de mail te versturen naar: penningmeestertvdeberk@outlook.com

Met vriendelijke groet,
Pieter Langenberg