Dinsdag koppel competitie

De nieuwe indelingen en schema’s alsmede de eindstanden staan weer op de site.